Skip to main content

Wat we aanbieden

Bij Asbestplatform kunnen particulieren en bedrijven terecht met al hun asbest gerelateerde (aan)vragen. Van asbestinventarisatie tot de verwijdering en de herstelling, uw aanvraag wordt professioneel door experten behandeld.

Alle asbestinventarisatie aanvragen worden rechtstreeks door onze eigen mensen behandeld en uitgevoerd door een aangesloten deskundige. De deskundige die bij u een inventaris komt opmaken heeft de nodige opleidingen genoten en is gecertifieerd door OVAM.

Voor de asbestverwijdering verwijzen wij uw opdrachtomschrijving door naar erkende asbestverwijderaars die over de nodige expertise beschikken om de correcte verwijderingstechniek toe te passen: eenvoudige handelingen, couveusezak methode en hermetische zone.

Aanvullend biedt Asbestplatform en samenwerking met verschillende opleidingscentra opleidingen aan die uitsluitend met asbest te maken hebben: opleiding eenvoudige handelingen 8u, opleiding asbest basis 32u, asbestinventarisatie en asbestherkenning voor . Neem contact met ons op voor een opleiding op maat voor uw bedrijf.

Voor asbestdeskundigen en overheden klik hier

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een officieel document dat de asbesthoudende materialen in een gebouw of omgeving samenvat en beschrijft. Je kan een asbestinventaris bekomen na een inspectie ter plaatse van een asbestdeskundige. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Voor wie?

Voor werkgevers is het opmaken en jaarlijks bijwerken van een asbestinventaris wettelijk verplicht om zijn werkgevers te beschermen tegen (on)bewuste blootstellingen aan asbest. Tijdens werkzaamheden waar werknemers renovatie- sloopwerken uitvoeren is er ook een verplichting tot inventarisatie. In Vlaanderen zal er tegen 2022 een inventarisatieplicht bij verkoop van een gebouw ouder dan 2001 komen. De asbestinventaris zal toegevoegd worden aan de woningpas en moet bij de opmaak van de notariële akte voorgelegd worden. Tegen 2032 is het verplicht voor alle gebouweigenaren om een inventaris te bezitten.

Een asbestinventaris laten opmaken geeft zekerheid over de veiligheid van uw gebouw.

Type inventarissen

TYPE I

Visuele herkenning, niet-destructief onderzoek

Op basis van een visuele inspectie brengen we de verschillende asbesttoepassingen in kaart. Enkel de direct waarneembare asbestbronnen worden opgenomen, tijdens het onderzoek worden er geen vloeren of wanden afgebroken. Deze inventaris wordt vaak gebruikt voor een visuele controle en rondgang.

TYPE II

Vaststelling d.m.v staalafnames, destructief onderzoek

Aan de hand van staalafnames en een labo-analyse worden de verschillende asbesttoepassingen in kaart gebracht. Dit onderzoek beschrijft alle aanwezige asbestbronnen, zowel direct waarneembare als ingesloten. Wanden en vloeren worden worden vanzelfsprekend niet gespaard tijdens het onderzoek.

HET ASBESTINVENTARISATIE ATTEST

De doelstelling van de Vlaamse Overheid is een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Asbestvrij klinkt ambitieuzer maar is onhaalbaar. Het inventariseren van potentiële blootstellingen en gevaar is het begin, het allemaal correct en veilig verwijderen zal veel langer duren.

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundinge (AID) mag een asbestinventaris opmaken en de inspectie registreren in een centrale databankapplicatie bij de OVAM. Op basis van een correcte en volledige registratie, levert de OVAM een geldig asbestinventarisattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie dat mee onderdeel uitmaakt van je woningpas.

Heeft u nood aan een asbestinventaris?

Heeft u nood aan een asbestinventaris?

Asbestverwijdering

Voor asbestverwijdering en saneringswerken vertrouwt Asbestplatform op zijn aangesloten erkende asbestverwijderaars die gecertificeerd zijn om elke verwijderingstechniek toe te passen. De keuze van de toe te passen techniek hangt af van de omgeving, de toestand waarin het asbest zich bevindt en gebeurt steeds in overleg met de nodige instanties.

Er zijn 3 verschillende methodes die toegepast kunnen worden:

  • Eenvoudige handelingen: Alle hecht gebonden toepassingen die zich in goede staat bevinden, asbesthoudende dichtingen en koorden en het stofzuigen en reinigen van asbest gecontamineerde ruimtes.
  • Couveusezak methode: Werkmethode specifiek ontworpen voor werken aan isolatie rond leidingen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden aan verbonden die zeer limitatief zijn.
  • Hermetische zone: In een hermetische zone kan er gecontroleerd beschadigde hecht gebonden en los gebonden asbesttoepassingen verwijderd worden.

Ben u op zoek naar een erkend asbestverwijderaar?

Ben u op zoek naar een erkend asbestverwijderaar?

Opleidingen

Dankzij onze partnership met verschillende opleidingscentra kan Asbestplatform verschillende asbest gerelateerde opleidingen aanbieden voor bedrijven en overheden.  Wij geloven in een praktijkgerichte aanpak waar de focus ligt op leren door te doen. U kan bij ons terecht voor:

  • Opleiding eenvoudige handelingen 8u 
  • Opleiding herhaling eenvoudige handelingen 8u
  • Asbestverwijdering basis 32u
  • Asbestinventarisatie deskundige
  • Asbestherkenning

Verder kan u ons ook contacteren voor een opleiding op maat van uw bedrijf of gemeente. Neem met ons contact op voor meer informatie.

Geïnteresseerd in asbestopleidingen? Neem contact met ons op.

Leads

Asbestplatform helpt bezoekers gratis en vrijblijvend verder door hun aanvraag te koppelen aan het juiste bedrijf. Deze aanvragen worden eerst grondig gescreend en aangeboden via ons eigen platform aan bedrijven die uit de regio zijn.

Verder bieden wij voor asbestdeskundigen inventarisatie aanvullende ondersteuning aan. Dit doen we via een partnership waar we de focus leggen op het stroomlijnen van de activiteiten, assisteren in de administratie en inventarisatietools.

Wenst u meer informatie? Klik hier

PLATFORM

Krijg toegang tot Asbestplatform via uw eigen login en dashboard

SCREENING

De kwaliteit van onze leads is gewaarborgd door onze eigen screening

REGIONAAL

Verplaatsingskosten? Weg ermee, werk regionaal en bespaar kostbare tijd

KWALITEIT

Onze dienstverleners zijn specialisten op gebied van asbestbehandeling

TOOLS

Voor deskundigen inventarisatie bieden wij aanvullende ondersteuning aan

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

Naam