Skip to main content

Asbest en regenwater

Regenwater gebruiken voor de wasmachine, de toiletten of het kuisen is goed voor onze waterverbruik in huis te minderen. Wanneer dit regenwater van een asbesthoudend komt moet je wel even stilstaan of dit wil veilig is.

Vervuild regenwater

Wanneer het regenwater van een asbesthoudend dak komt bestaat er een goede kans dat er asbestvezels meespoelen. Het water dat dan opgevangen wordt is als het ware ‘gecontamineerd” of besmet.

Als u het besmet regenwater gebruikt voor de wasmachine kunnen er vezels zich vasthechten aan uw kledij. Na de wasbeurt in de droogkast of op het rek en de vezel geraakt meer verspreid. Het risico van een direct aanraking met asbestvezels rond de wasruimte wordt groter. Proper besmette kledij aantrekken is de vezel uitnodigen om ingeademd te worden. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot een heleboel gezondheidsrisico’s en zware ziekte. We raden daarom aan om niet meer gebruik te maken van regenwater maar van leidingwater. 

De toilet

Besmet regenwater gebruiken voor het spoelen van de toilet is geen probleem, het water houdt de vezels vast en er is geen direct contact mogelijk. Verder is er ook geen risico op het inademen van vezels.

Kuisen en reinigen

Regenwater gebruiken voor te kuisen en te reinigen in en rond je huis is tijdens het kuisen minder gevaarlijk dan erna. Zolang er voldoende water is kan de vezel moeilijk ontsnappen. Na het kuisen treedt er zich wel een groter probleem op. Het water droogt op waardoor de vezels weer kunnen vrijkomen en het blootstellingsrisico enorm is. Je huis mag dan wel proper zijn maar ligt vol met schadelijke asbestvezels.

De oplossing? U pakt het probleem aan bij de bron: het asbesthoudend dak. Het vervangen van een asbesthoudend dak verloopt relatief snel en hoeft u zich geen zorgen meer te maken.