Skip to main content
All Posts By

areagency

Asbest en regenwater

By Asbest

Asbest en regenwater

Regenwater gebruiken voor de wasmachine, de toiletten of het kuisen is goed voor onze waterverbruik in huis te minderen. Wanneer dit regenwater van een asbesthoudend komt moet je wel even stilstaan of dit wil veilig is.

Vervuild regenwater

Wanneer het regenwater van een asbesthoudend dak komt bestaat er een goede kans dat er asbestvezels meespoelen. Het water dat dan opgevangen wordt is als het ware ‘gecontamineerd” of besmet.

Als u het besmet regenwater gebruikt voor de wasmachine kunnen er vezels zich vasthechten aan uw kledij. Na de wasbeurt in de droogkast of op het rek en de vezel geraakt meer verspreid. Het risico van een direct aanraking met asbestvezels rond de wasruimte wordt groter. Proper besmette kledij aantrekken is de vezel uitnodigen om ingeademd te worden. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot een heleboel gezondheidsrisico’s en zware ziekte. We raden daarom aan om niet meer gebruik te maken van regenwater maar van leidingwater. 

De toilet

Besmet regenwater gebruiken voor het spoelen van de toilet is geen probleem, het water houdt de vezels vast en er is geen direct contact mogelijk. Verder is er ook geen risico op het inademen van vezels.

Kuisen en reinigen

Regenwater gebruiken voor te kuisen en te reinigen in en rond je huis is tijdens het kuisen minder gevaarlijk dan erna. Zolang er voldoende water is kan de vezel moeilijk ontsnappen. Na het kuisen treedt er zich wel een groter probleem op. Het water droogt op waardoor de vezels weer kunnen vrijkomen en het blootstellingsrisico enorm is. Je huis mag dan wel proper zijn maar ligt vol met schadelijke asbestvezels.

De oplossing? U pakt het probleem aan bij de bron: het asbesthoudend dak. Het vervangen van een asbesthoudend dak verloopt relatief snel en hoeft u zich geen zorgen meer te maken.

Subsidies en premies

By Subsidies

Subsidies voor asbest in Vlaanderen

Alle diensten en werken die voortkomen uit asbest zijn voor de meeste mensen een vrij dure en onvoorziene kost. Er zijn in Vlaanderen en op nationaal niveau verschillende instanties die een premie of subsidie aanbieden voor het correct laten verwijderen van asbest.

Voor particulieren

Gaat u uw woning energiezuiniger maken of volledig laten renoveren? Vanaf 2021 kan er een premie door particulieren aangevraagd worden via fluvius (link naar www.fluvius.be). Je kan daar online een premie aanvraag indienen en opvolgen. Indien je niet mogelijk bent om online je premie aan te vragen kan je gebruik maken van dit formulier. Naast de premie voor het aanbrengen van dak- en gevelisolatie kan je extra ondersteuning krijgen indien er asbesthoudende dak- of gevelbekleding is verwijderd. Deze premie verhoogt de bestaande premie met 8 € per vierkante meter. Aan deze premie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Verder zijn er nog geen initiatieven van de Vlaamse of Federale overheid om een tussenkomst te organiseren voor andere asbest werkzaamheden en diensten.

Voor bedrijven

Ondernemers

Om de verwaarlozing van bedrijfsruimtes tegen te gaan kunnen ondernemers die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaand of verwaarloosd pand (het onroerend goed moet opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten) een subsidie bekomen voor de sanering van deze panden. Deze subsidie bedraagt maximaal 90 % van de totale kostprijs met een minimum van € 24.750. Het kadastraal oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.

Indien je meer wenst te weten kan je de informatie terugvinden op de website van VLAJO

Landbouw- en tuinbedrijven

Het VLIF (Vlaams investeringsfonds) ondersteunt land- en tuinbouwers bij de renovatie van stallen en/of loodsen. Land- en tuinbouwers kunnen tot 30 % terug betaald krijgen voor het vernieuwen van asbesthoudende daken. De steun is niet bedoeld voor de verwijdering maar voor de nieuwe dakbedekking.. Hier zijn er ook weer een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je bv. kunnen aantonen dat het asbestafval op een wettelijke manier is afgevoerd geweest.

Voor scholen en verenigingen

Vlaamse Scholen

Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris laten opmaken door een asbestdeskundige, de OVAM draagt hiervan de kosten. Voor de verwijdering biedt de OVAM een tussenkomst aan van 50 % van de asbestverwijdering of de risicobeheersmaatregelen in afwachting van verwijdering.

Asbest in mijn woning

By Asbest, Asbestplatform

Asbest in mijn woning

Asbest in je eigen woning komt nog vaker voor dan men denkt. Wat is asbest nu eigenlijk en hoe weet ik of er nu asbest in mijn woning zit?

Wat is asbest?

Asbest komt van het Griekse ‘asbestos’, wat ‘onbrandbaar’ betekent en is eigenlijk een verzamelnaam voor zes in de natuur gevonden mineralen die bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Het is een natuurlijke delfstof die relatief goedkoop in een open mijn uit rotsen wordt gewonnen. Door zijn positieve eigenschappen (brandwerendheid, isolerend, slijtvastheid, sterkte)  is asbest in het verleden veelvuldig gebruikt geweest in verschillende toepassingen. Het werd met of zonder bindmiddel verwerkt in bouwproducten zoals cement, bitumen, lijm en kunststof. Het gevaar van dit mineraal zit voornamelijk in de vezelstructuur die alleen in de lengte breekt, waardoor steeds dunnere naalden vrijkomen. 

Gebonden of ongebonden

Gebonden of ongebonden asbest slaat op de wijze van het verwerken van de vezels. Zijn de vezels verwerkt met een bepaald bindmiddel spreken we van (hecht)gebonden asbest. Het uiteindelijke materiaal bevat meestal ongeveer 10% aan asbestvezels. Enkele voorbeelden van gebonden toepassingen zijn golfplaten, asbestcement, asbesthoudende vloertegels en bekledingen, pakkingen en dichtingen. De vezels blijven gevangen door zijn drager.

Ongebonden of losse asbest bestaat uit weinig of geen bindmiddel, m.a.w. de concentratie van asbestvezel ligt dus veel hoger. Ongebonden asbestmaterialen zijn daarenboven ook nog gevoeliger voor beschadigingen en laten makkelijk asbestvezels los in de omgeving wat het gevaar aanzienlijk vergroot.

Waar kan ik asbest in mijn huis vinden?

Asbest was een populaire grondstof voor de bouwsector, het was een relatief goedkoop product en voor veel verschillende toepassingen geschikt. Het was vooral populair vanwege de brand- en vochtwerende eigenschappen in keukens, badkamers, daken, vloeren,… Maar ook in vloeren, rond isolatieleidingen en elektriciteitskasten, kabels en dichtingen. Met het blote oog kan je nooit 100% zeker zijn of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Er zijn wel veel voorkomende toepassingen dat je vaak kan tegenkomen.

Veel voorkomende asbestbronnen in een woning zijn:

  • Gevels: beplating, leien,…
  • Daken: golfplaten, leien, schoorstenen, dekstenen, onderdak, dakranden,…
  • Vloeren: vinyl, lijmen voor tegels,…
  • Decoratie: vensterbanken, valse marmer, afwerkingslagen,…
  • Afvoeren en goten

Hoe weet ik of mijn woning asbest bevat?

Door het uitvoeren van een asbestinventarisatie door een gecertificeerde deskundige kom je te weten of er asbest in jou woning verwerkt is. De expert die de inventarisatie uitvoert verzameld voor en tijdens de inspectie alle noodzakelijke gegevens, neemt indien nodig een aantal stalen en brengt vervolgens een rapport uit met de resultaten van de inspectie. Nadien is het aan jou de keuze om de asbest te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.

Vermoeden van asbest aanwezig in jou woning? Neem contact met ons op. 

Is asbest gevaarlijk?

Asbestvezels zijn minuscuul en splitst in de lengterichting waardoor er zich nog fijnere vezels kunnen vormen. Er zijn 2 groepen vezels: serpentijnen en amfibolen waarvan de laatste groep de gevaarlijkste vorm is. Deze vezels zijn recht en kunnen in het lichaam doordringen tot de kleinste cel. Gebonden asbesttoepassingen in goede staat (d.w.z. geen zichtbare schade of verwering) zijn ongevaarlijk voor de omgeving. We stellen echter vast dat de meeste toepassingen langer dan 50 jaar geplaatst zijn en dat deze zicht in slechte staat bevinden. Wanneer de asbestvezel los kan komen van de drager is er kans op verspreiding en inademing. Wettelijk gezien mag je in kleine hoeveelheden en volgens een aantal vormvereisten zelf gebonden asbesttoepassingen verwijderen en afvoeren naar het containerpark.

Wanneer je een vermoeden hebt van een ongebonden asbesttoepassingen is het sterk aangeraden om contact op te nemen met een expert. Losse asbesttoepassingen mogen niet zelf verwijderd worden gezien het risico op het verspreiden van losse asbestvezels in de omgeving zeer groot is. Enkel asbestverwijdering met een erkenning mogen deze toepassingen verwijderen in een hermetisch afgesloten zone. 

Vermoeden van asbesttoepassingen in jou woning? Neem contact met ons op.